Skříně na kapaliny

Skříně na kapaliny
Skříně na zachycení úkapů a úniků kapalin ohrožujících životní prostředí.